102

ABONELİK DEVİR İŞLEMLERİ

MESKEN

1.    Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

2.    Abone Numarası / Endeks

3.    Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)

4.    Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK

 LOJMAN

1.    Lojman Tahsis Yazısı

2.    Abone Numarası / Endeks

3.    Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi) 

TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET)

1.  Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

2.  İmza Sirküleri Aslı / Kaşe

3.  Abone Numarası / Endesk

4.  Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi) 

5.  Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK

DERNEK

1.    Dernek Karar Defteri

2.    Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

3.    Dernek Kaşesi

4.    Abone Numarası / Endeks

5.    Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)

6.    Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK

ÖNEMLİ BİLGİLER :

3.  Kanuni indirimden yararlanmak isteyen ŞEHİT, GAZİ ve ENGELLİLERİN durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekir.
4.  Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektedir.