MARSU LOGO

Mimarisi, etnografik, arkeolojik, , tarihi ve görsel değerleriyle zamanın durduğu izlenimini veren şiirsel kentlerden biri olan Mardin, kendi özünü; çok kimlikli, çok dilli, çok inançlı ve çok kültürlü yapısını şimdi de MARSU logosuna yansıttı. Logodaki MARSU yazısının üst kısmında bulunan Mardin silueti, mimari yapısına uygun bir şekilde gösterilmiştir. Mardin sülietinin üstünde bir güneş gibi parlayan su damlası ise yerel yönetim anlayışını, MARSU’ nun stratejik hedefi olan, şehrin her noktasında, her evde, her muslukta 24 saat kesintisiz ve içilebilir nitelikteki suyu sağlama ifadesini simgeliyor. Logodaki MARSU yazısının alt kısmı da Mardin’in tarihi dokusunu yansıtıyor: Şehir isminin ilk harfini simgeleyen M harfi, aynı zamanda Mezopotamya’nın ünlü şehri Dara’yı ve Daradaki dönemin su sarnıçlarını imgelemektedir. Şerit kısmında ise Artuklu dönemine ait motifler kullanılmıştır... Logo tasarlanırken; siyah beyaz çıktı için çizim ayrıntıları kaybolmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yazı biçimi herkes tarafından daha rahat okunabilmesi için sade bir font tercih edilmiştir. Logoda bulunan beyaz kısım ise arka plan olarak her renge dönüştürülmesi için tasarlanmıştır