ABONELİK DEVİR İŞLEMLERİ

MESKEN

1.     Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

2.     Abone Numarası / Endeks

3.     Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)

4.     Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi – DASK

 

LOJMAN

1.     Lojman Tahsis Yazısı

2.     Abone Numarası / Endeks

3.     Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi) 

 

 TÜZEL KİŞİ (ŞİRKET)

1.     Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

2.     İmza Sirküleri Aslı / Kaşe

3.     Abone Numarası / Endesk

4.     Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi) 

5.     Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK

DERNEK

1.     Dernek Karar Defteri

2.     Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

3.     Dernek Kaşesi

4.     Abone Numarası / Endeks

5.     Noter onaylı vekaletname aslı  (Vekil kişi)

6.    Zorunlu Deprem Sigortası Poliçesi - DASK

     

ÖNEMLİ BİLGİLER :

3.  Kanuni indirimden yararlanmak isteyen ŞEHİT, GAZİ ve ENGELLİLERİN durumlarını belirten resmi belge sunmaları gerekir.
4.  Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektedir.