GENEL KURUL

MARSU Genel Kurulu, 674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 38. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesine eklenen ek fıkra gereğince; Mardin Büyükşehir Belediye Encümeninin Memur Üyeleri tarafından oluşmakta. Bir Başkan ve Beş üyeden oluşmaktadır.