YÖNETİM KURULU

MARSU Genel Müdürlüğümüzün en üst karar organıdır. Bir Başkan ve beş Üyeden oluşmakta.