MARSU HAKKINDA

MARSU,  Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla,Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Ordu Büyükşehir Belediyelerinde su ve kanalizasyonidaresi kurulması; İçişleri Bakanlığının 13/3/2014tarihli ve 5518 sayılı yazısı üzerine, 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı Kanunun ek 5 inci vegeçici 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/3/2014 tarihinde kararlaştırılıp ve bu yasanın yürürlüğe girmesiyle kurulmuştur.

Bu yasayla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki bütün köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı olduğu ilçenin belediyesine bağlanmıştır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerdensonra yürürlüğe giren bu yasaya göre MARSU Genel Müdürlüğününsorumluluk/hizmet alanı da il mülki sınırları olmuştur.MARSU 9.000 km2‘lik alana ve 779.738 nüfusa hizmet vermeye başlamıştır.