Abonelik Dondurma (Geçici Kapama)

Abonenin geçici bir süre su kullanmayacağına dair yapmış olduğu başvuru sonrasında fatura çıkarmamak üzere aboneliğinin belirli bir süre için dondurulması işlemidir. Abonenin belirttiği süre sonunda dondurma işlemi otomatik olarak kaldırılır. Belirtilen tarihte dondurmanın otomatik kaldırılması ile birlikte izleyen ilk sayaç okuma döneminden itibaren aboneye tüketim bildirimi çıkarılır. Fatura çıkmayan dönem için sarfiyat olması halinde çıkan fark tahakkuku, ilk sarfiyat faturasına yansıtılır.


İŞLEM ADIMLARI

  • Abone İşleri Dairesi Başkanlığının ilgili Şube Müdürlüğüne başvurulur.
  • Basılı Dilekçede (Başvuru sırasında MARSU tarafından hazırlanmaktadır) aboneliğin ne kadar süre dondurulacağı belirtilir.
  • Varsa abone borçları ödenir.
  • Abonelik istenilen süre kadar dondurulur.

İSTENİLEN BELGE VE BİLGİLER

  • Dilekçe (Başvuru sırasında MARSU tarafından hazırlanmaktadır)
  • TC Kimlik Numarası Olan Belge (Pasaport, Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi) Abone bizzat başvuramıyorsa temsile ilişkin belge (Vekaletname)

ALINAN BEDEL

Bu işlem için herhangi bir ücret alınmamaktadır.