SCADA (Supervisory Control And Data Asquisition)

MARSU kente güvenli su sağlama görevini yerine getirebilmek için kullandığı tesisleri (Pompa istasyonları, su depoları, arıtma tesisleri, su dağıtım şebekesi ve yardımcı işler için gerekli tesisler) sürekli olarak gözlem altında tutmaktadır.Ayrıca bu tesislerin bakımı da işletmenin sağlıklı yürümesinde önem taşımaktadır. Meydana gelebilecek arızaların sebep olacağı zararlar çok büyük olabileceği için tesis ve şebekenin 24 saat boyunca izlenmesi gerekmektedir.

Ölçümler

  • Pompa istasyonu giriş ve çıkış basıncı
  • Vana pozisyonları
  • İstasyona ve her bir pompaya ait akım, gerilim ve güç değerleri,
  • Pompa istasyonu güvenlik ve su baskını alarmı