Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yeryüzüne ait bilgileri belirli bir amaca yönelik olarak toplama, bilgisayar ortamında depolama, güncelleştirme, kontrol etme, analiz etme ve görüntüleme gibi işlemlere olanak sağlayan bir karar destek sistemidir.


MARDIN ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ (MARMİS)

MARBİS, işletmelerin su, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerini, envantere ait öznitelikler ve şebekenin bağlantısallık bilgileri ile, dijital ortamda tutulmasını ve yönetilmesini sağlayan, kurumdaki diğer iş süreçleri ve bilgi sistemleri ile entegre çalışan yeni nesil CBS tabanlı bir sistemdir.