Mevcut su aboneliği bulunan bir konut yada işyerinin başka bir kişi tarafından kullanılacak olması durumunda "isim değişikliği" işlemi yapılabilir. Suyu fiilen kullanan kişinin, aboneliği kendi adına alması esastır.


KONUT

1. T.C. Kimlik Belgesi

2. Mülk sahibi ise Tapu

3. Kiracı ise kira kontratı (NVI adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belgelere gerek bulunmamaktadır.)

4. Abone No ( eski faturalardan öğrenilebilir ) ve Sayacın son endeksi(m3)

5. Lojman ise tahsis belgesi


İŞYERİ

1. T.C. Kimlik Belgesi

2. Mülk sahibi ise Tapu ve Kiracı ise Kira Kontratı

3. Vergi levhası veya İşletici Kimlik Belgesi

4. Abone No ( eski faturalardan öğrenilebilir ) ve Sayacın son endeksi (m3)

5. Şirketlerde bunlara ilaveten İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi (Şirket Evrakları)


DERNEK-VAKIF

1.Dernek Karar Defteri

2.Mülk Sahibi T.C. Kimlik Numarası

3.Dernek Kaşesi

4. Abone No (eski faturalardan öğrenilebilir) ve Sayacın son endeksi (m3)

5. Kamu yararı güden dernek ve vakıfların buna ilişkin resmî belgeleri.


ÖNEMLİ BİLGİLER:

1. Konutlar için kanuni indirimlerden faydalanmak isteyen şehit, gazi ve engelliler (engelliliği %40 ve üzerinde olduğuna dair raporu bulunanlar) durumlarını belirtir resmi belgeleri sunmaları gerekmektedir.

2. Tüm işlemler noterden alınacak vekaletname ile başkası adına yapılabilmektedir.