Yeni Su Ve Atıksu Aboneliği İçin Gerekli Belgeler

Abonelik İşlemlerinin Vekil Aracılığıyla Yapılması Durumunda Noter Onaylı Vekâletname Gerekmektedir. (Vekâletnamede Su Abonelik İşlemlerini Yapmaya, Sözleşme İmzalamaya, Güvence Bedeli Yatırmaya İbaresi Geçmesi Gerekmektedir.)

1-Konut Aboneliği

A) İskânlı Konut Aboneliği

- İskân Ruhsatı (Yapı Kullanım İzin Belgesi) 

- Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi Veya DASK Poliçe Numarası

- Tapu Fotokopisi

- Kira Kontrat Fotokopisi (Kiracı İse)

B) İskânsız Konut Aboneliği ( Binanın Yapım Tarihi 31.12.2021 Tarihinden Önce Olanlar ) 

- Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi Veya DASK Poliçe Numarası

- Tapu Fotokopisi 

- Kira Kontrat Fotokopisi (Kiracı İse)

- Abone Olunacak Yapının 31/12/2021 Tarihinden Önce Yapıldığının Belgelendirilmesi İçin Doğalgaz, Telefon, Elektrik Sözleşmelerinden Herhangi Bir Tanesi Veya İlgili Belediyesinden Alınan Onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesi

C) İskânsız ( Geçici ) Konut Aboneliği ( Binanın Yapım Tarihi 31/12/2021 Tarihinden Sonra Olanlar )

- Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi Veya DASK Poliçe Numarası

- Tapu Fotokopisi 

- Kira Kontrat Fotokopisi (Kiracı İse)

- Yapı Ruhsatı (İnşaat Ruhsatı)

- Tarifeler Yönetmeliğimizin 6. Maddesi (11) Fıkrası (B)Bendi Uyarınca;

- Doğalgaz, Telefon, Elektrik Sözleşmelerinden Herhangi Bir Tanesi,

- Binada Statik Ve Teknik Açıdan Oturulmasında Sakınca Olmadığıyla İlgili İlçe Belediyesinden Alınacak Onaylı Belge

NOT: Bu Kapsamdaki Konutlara Geçici Abonelik Verilmektedir. İlgili Belediyeden Su Kesilmesi Talebinin Söz Konusu Olması Halinde Abonelik İptal Edileceğinden Su Bağlanması Herhangi Bir Kazanılmış Hak Teşkil Etmez.

2-İşyeri Aboneliği

A) İskânlı İşyeri Aboneliği

- İskân Ruhsatı (Yapı Kullanım İzin Belgesi)

- Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi Veya DASK Poliçe Numarası

- Tapu Fotokopisi

- Kira Kontrat Fotokopisi (Kiracı İse)

- Vergi Levhası

- Anonim Ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü Ve Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

NOT: Tamamen İşyeri Olan Yerler (Plazalar, İşhanı, Tek Katlı İşyeri) İçin Dask Gerekli Değildir.
B) İskânsız İşyeri Aboneliği (Binanın Yapım Tarihi 31.12.2021 Tarihinden Önce Olanlar) 

- Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi Veya DASK Poliçe Numarası

- Tapu Fotokopisi

- Kira Kontrat Fotokopisi (Kiracı İse)

- Vergi Levhası

- Anonim Ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü Ve Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

- Abone Olunacak Yapının 31/12/2021 Tarihinden Önce Yapıldığının Belgelendirilmesi İçin Doğalgaz, Telefon, Elektrik Sözleşmelerinden Herhangi Bir Tanesi Veya İlgili Belediyesinden Alınan Onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesi 

NOT: Tamamen İşyeri Olan Yerler (Plazalar, İşhanı, Tek Katlı İşyeri) İçin Dask Gerekli Değildir.
C ) İskânsız (Geçici) İşyeri Aboneliği (Binanın Yapım Tarihi 31/12/2021 Tarihinden Sonra Olanlar)

- Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

- Zorunlu Deprem Sigortası Fotokopisi Veya DASK Poliçe Numarası

- Tapu Fotokopisi

- Kira Kontrat Fotokopisi (Kiracı İse)

- Vergi Levhası

- Anonim Ve Limited Şirketler İçin İmza Sirküsü Ve Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi

- Tarifeler Yönetmeliğimizin 6. Maddesi (11) Fıkrası (B)Bendi Uyarınca;

- Doğalgaz, Telefon, Elektrik Sözleşmelerinden Herhangi Bir Tanesi,

- Binada Statik Ve Teknik Açıdan Oturulmasında Sakınca Olmadığıyla İlgili İlçe Belediyesinden Alınacak Onaylı Belge 

NOT: Tamamen İşyeri Olan Yerler (Plazalar, İşhanı, Tek Katlı İşyeri) İçin Dask Gerekli Değildir.

Bu Kapsamdaki İşyerlerine Geçici Abonelik Verilmektedir. İlgili Belediyeden Su Kesilmesi Talebinin Söz Konusu Olması Halinde Abonelik İptal Edileceğinden Su Bağlanması Herhangi Bir Kazanılmış Hak Teşkil Etmez.

3-İnşaat Aboneliği

- Yapı Ruhsatı Fotokopisi (Süresi 5 Yılı Geçmemiş Olmalı)

- MARSU Onaylı Sıhhi Tesisat Projesi Kapağının Fotokopisi

- Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

- Numarataj Belgesi Fotokopisi

- Kanal Katılım Makbuzu Fotokopisi

- Şirket İmza Sirküsü, Vergi Levhası Ve Şirket Kaşesi Gerekmektedir.

- Yıkılan Yapı Var İse Abone Numaraları Ve Su İptal Raporları

4-Şantiye Aboneliği

- Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

- Şirket İmza Sirküsü, Vergi Levhası Ve Şirket Kaşesi Gerekmektedir.

- Şantiyenin Kurulduğu Araziyle İlgili Tapu Fotokopisi, Kira Kontratı, Sözleşme, Kamu Arazisi İse Resmi Kurumdan Alınacak Arazi Kullanım Yazısı Vb. Belgelerden Biri

5-Resmi Kurum Aboneliği

- Yetki Belgesi

- Yetkili Kişinin Kimlik Fotokopisi

- İlgili Kurumdan Resmi Talep Yazısı;

- Mevcut İse Sayaç Numarası Ve Resmi

6-Dernek - Vakıf

- T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi

- Yetki Belgesi

- Yapı Kullanma İzin Belgesi Veya Elektrik-Telefon-Doğalgaz Makbuzu

- Karar Defteri Fotokopisi

- Dernek Kaşesi

- DASK (Deprem Sigortası)

7-Engelli, Şehit Ve Gaziler İçin İndirimli Su Aboneliği

A) Gazi Ve Şehit Yakını Abonelikleri

-  Konut Aboneliği İçin Gerekli Evraklarla Birlikte

-  Adres Kayıt Belgesi (Adres Kayıt Belgesindeki Adres, Abone Olunan Adres İle Aynı Olması Gerekmektedir. )

-  Gazi Ve Şehit Yakını Abonelikleri İçin Durumlarını Belirten Resmî Belge Veya Bu Haklardan Yararlandığını Gösterir Tanıtım Kartı

B) 18 Yaş Ve Üstü Engelli Aboneliği

-  Konut Aboneliği İçin Gerekli Evraklarla Birlikte

-  Adres Kayıt Belgesi (Adres Kayıt Belgesindeki Adres, Abone Olunan Adres İle Aynı Olması Gerekmektedir. )

-  En Az %40 Ve Üzeri Sağlık Kurulu Raporu

-  Mevcut Abonelik Engelli Raporu Bulunan Kişi Adına Olmalıdır. Ancak Engelli Kişi Zihinsel Engelli Olması Sebebiyle Aboneliği Adına Alamıyorsa Abonelik Anne, Baba Veya Vasisi Adına Olmalıdır.   

- Abonelik Vasi Adına Yapılacaksa Vasi Kararı Fotokopisi

C) 18 Yaş Altı Engelli Aboneliği

-  Konut Aboneliği İçin Gerekli Evraklarla Birlikte

-  Adres Kayıt Belgesi (Adres Kayıt Belgesindeki Adres, Abone Olunan Adres İle Aynı Olması Gerekmektedir. )

-  En Az %40 Ve Üzeri Sağlık Kurulu Raporu (Çözger Raporu)

- Abonelik Engelli Kişinin Anne, Baba Veya Vasisi Adına Olmalıdır

- Abonelik Vasi Adına Yapılacaksa Vasi Kararı Fotokopisi

NOT: Engelli Raporu, Şehit Yakını Ve Gazi İndiriminden Yalnızca Bir Adet Mesken Aboneliği Faydalanabilir. Bu Tarz Aboneliklerin Geçerlilik Süresi İlgili Kanunların Öngördüğü Şekilde Düzenlenir.

8- Apartman Yönetimi Aboneliği

- Karar Defterinin Ön Yüz Fotokopisi

- Karar Defterine Alınan Karar Sayfasının Fotokopisi

- Yöneticinin Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Ehliyet)

- Yönetici Kaşesi