İlk Abonelik İşlemi

A. KONUT ABONELİĞİ

1. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

2. Mülk sahibi ise Tapu fotokopisi

3. Kiracı ise Kira Kontratı (NVİ adres kaydı sözleşme yapılacak mülkte ise bu belge yerine NVİ belgesi ibraz edilebilir.)

4. Yapı Kullanma İzin Belgesi (Kat Mülkiyetli Tapu ibraz edilmesi durumunda bu belge gerekmemektedir.)

5. DASK (Deprem Sigortası)


NOT:

1) Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise;Yapı Kullanma İzin Belgesi yerine 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmesi veya faturasının herhangi bir tanesi. Sözleşme veya faturaya ulaşılamıyorsa ilgili belediyeden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

2) Binanızın yapım tarihi 12.10.2004- 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Kullanma İzin Belgesi olmaması durumunda Yapı (inşaat) Ruhsatı getirilmelidir.


B. İŞYERİ ABONELİĞİ

1. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

2. Tapu fotokopisi veya Kiracı ise Kira Kontratı

3. Yapı Kullanma İzin Belgesi (Kat Mülkiyetli Tapu ibraz edilmesi durumunda bu belge gerekmemektedir.)

4. Vergi Levhası veya İşletici Kimlik Belgesi

5. DASK (Deprem Sigortası) (İş Merkezi veya tek katlı işyeri ise DASK istenilmemektedir.)

6. Mevcut ise sayaç seri numarası veya sayacın üstündeki rakamların görüneceği şekildesayaç resmi.

7. Şirketlerde bunlara ilaveten İmza Sirküleri ve Yetki Belgesi (Şirket Evrakları)


NOT:

1) Binanızın yapım tarihi 12.10.2004 tarihi öncesi ise;Yapı Kullanma İzin Belgesi yerine 12.10.2004 öncesine ait doğalgaz, telefon, elektrik sözleşmesi veya faturasının herhangi bir tanesi. Sözleşme veya faturaya ulaşılamıyorsa ilgili belediyeden alınan ve bilgilerin doğruluğu belediyesince onaylanmış Emlak Vergisi Beyannamesinin tasdikli, imzalı sureti.

2) Binanızın yapım tarihi 12.10.2004- 26.07.2008 tarihleri arasında ise; Yapı Kullanma İzin Belgesi olmaması durumunda Yapı (inşaat) Ruhsatı getirilmelidir.


      C. İNŞAAT ABONELİĞİ

1. T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

2. Tapu Fotokopisi

3. Yapı Ruhsatı

4. Mevcut ise sayaç numarası ve resmi

NOT: Abonelik Şirket adına yapılacak ise bu evraklara ek olarak İmza Sirküsü, Vergi Levhası ve Şirket Kaşesi gerekmektedir.


       D. DERNEK- VAKIF

1.T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

2. Yapı Kullanma İzin Belgesi veya Elektrik-Telefon-Doğalgaz Makbuzu

3. Karar Defteri Fotokopisi

4. Dernek Kaşesi

5. DASK (Deprem Sigortası)


       E. RESMİ KURUM ABONELİĞİ

1. Yetki Belgesi

2. Yetkili kişinin T.C. Kimlik belgesi (Üzerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur.)

3. Abone Talep Yazısı

4. Mevcut ise sayaç numarası ve resmi


       F. ENGELLİ, ŞEHİT ve GAZİLER İÇİN İNDİRİMLİ SU ABONELİĞİ

1. Konut Aboneliği için gerekli evraklarla birlikte

2. Gazi, şehit dul ve yetimi ile ilgili durumlarını belirten resmî belge veya bu haklardan yararlandığını gösterir tanıtım kartı

3. Engellilik durumunun %40 ve üzerinde olduğuna dair sağlık kurulu raporu veya tanıtım kartı

4.18 yaşında küçük bedensel veya zihinsel engelliler için vukuatlı nüfus kayıt örneği, anne baba boşanmış ise velayet belgesi

5. 18 yaş ve üzeri zihinsel engelliler için vasi kararı


** Aynı şahsın indirimli abone türünden yalnızca bir adet mesken aboneliği bulunabilir. Bu tarz aboneliklerin geçerlilik süresi ilgili kanunların öngördüğü şekilde düzenlenir.


      G. KÖY VE BELDE İKEN MAHALLEYE DÖNÜŞEN YERLEŞİM YERLERİNDEKİ YAPILARIN ABONELİĞİ

1.5216 Sayılı yasa ile köy iken mahalle olan yerlerden 12.10.2004,

2. 6360 Sayılı yasa ile köy iken mahalle olan yerlerden 31.03.2014 tarihi öncesine ait elektrik veya telefon faturası,

3. Kimlik Belgesi- Kimlik üzerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur.

4. İkametgâh veya Tapu fotokopisi

NOT:

1) 12.10.2004 tarihinden itibaren Yapı Kullanma izin Belgesi ibraz etmesi gereken ve ibraz etmeyen yapılara geçici abonelik verilir.

2) Abonelik işlemlerinin vekil aracılığıyla yapılaması durumunda noter onaylı vekaletname gerekmektedir.