Abone İptal İşlemi İçin Gerekli Belgeler 

A) Konut

- T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi. 

- Sayaç Son Endeksi

- Su Abone Numarası 

B) İşyeri

- T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi. 

- Sayaç Son Endeksi

- Su Abone Numarası 

- Şirketlerde Kaşe, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesi 

C) İnşaat / Şantiye

- İnşaatın Bitirilerek Oturuma Hazır Hale Gelmesi Durumunda İnşaat Hesap Kesme İşlemi İçin;

- İnşaat Hesap Kesme ve Abonelik İptali İçin Dilekçe

- T.C. Kimlik Numarası Yer Alan Kimlik Belgesi

- Su Abone Numarası 

- Şirketlerde Kaşe, İmza Sirküsü ve Yetki Belgesi 

- Yapı (İnşaat) Ruhsatı

- Yapı Kullanım İzin Belgesi veya İş Bitirme Belgesi