Yayınlanma Tarihi 29 Ara, 2023 Paylaş

T.C. Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün zaman aşımının kesilmesi hakkında ekli listelerde adı, soyadı ve unvanları geçen kişilere ait 31.12.2013 tarihine kadar vadeli olan borçları Vergi Usul Kanununun 103. maddesi kapsamında kendilerine tebliğ edilememiştir.  Muhatapların bizzat veya bilvekale Mardin Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğünün Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.  Aksi takdirde ilanın yapıldığı tarihten başlayarak bir ay sonunda tebliğin yapılmış olduğu hususları Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106 maddeleri gereğince tebliğ olunur.

2013 ve Öncesi Yıllara Ait Devreden Belediyelerden Kalan Abonelere Ait Zaman Aşımına Uğraması Muhtemel Borçlular Listesi için TIKLAYINIZ.