Yayınlanma Tarihi 31 Ara, 2021 Paylaş

2013 ve Öncesi Yılllara Ait Borçluların Zaman Aşımı Duyurusu T.C. Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün Zaman Aşımının Kesilmesi Hakkında  Ekli listelerde adı, soyadı ve ünvanları belirtilen kişilere ait 31.12.2013 tarihine kadar vadeli olan borçları Vergi Usul Kanununun 103. maddesi kapsamında kendilerine tebliğ edilememiştir.  Muhatapların bizzat veya bilvekale Mardin Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğünün Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.  Aksi takdirde ilanın yapıldığı tarihten başlayarak bir ay sonunda tebliğin yapılmış olduğu hususları Vergi Usul Kanununun 103, 104, 105 ve 106 maddeleri gereğince tebliğ olunur. 31.12.2021


2013 Yılı Öncesine Ait Devreden Belediyelerden Kalan Abonelere Ait Zaman Aşımına Uğrama İhtimali Olan Borç listesi