Yayınlanma Tarihi 09 Kas, 2022 Paylaş

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU KARAR ÖZETLERİNİN
5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUNUN 23. MADDESİNE GÖRE
HALKA DUYURULMASI

31.10.2022-7: MARSU Genel Müdürlüğünün 2022 Mali Yılı Ek Ödeneğinin, Mahalli İdareler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37 inci maddesi, 2560 sayılı İS Kanunun 6 ncı
maddesi (c) fıkrası ile Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev,
Yetki ve Yönetimine İlişkin Teşkilat Yönetmeliğinin 18 inci maddesi üçüncü fıkrası uyarınca
onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.