Abdullah YENİGÜN 


ÖZGEÇMİŞ


1972 yılında Mardin İli, Midyat ilçesinde doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Midyat ve Mardin’de tamamladı. 1994 yılında Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre bölümünden mezun oldu.
1997-2000 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalıştı.
2000-2005 yılları arasında Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda (Afet işleri Genel Müdürlüğü) mühendis olarak görev yaptı.
2005-2014 yılları arasında Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda mühendis ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu.
2015-2017 tarihleri arasında Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü olarak görevlendirildi.
2017-2018 yılları arasında Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptı.
2019-2020 Yılarında Mardin Büyükşehir Belediyesinde Genel Sekreterlik görevine atandı.
Temmuz 2020 yılından itibaren de Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve vekaleten MARSU Tesisler Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.
İngilizce ve Arapça bilen Abdullah YENİGÜN evli ve iki çocuk babasıdır.
 
 
ÇALIŞTIĞI BAZI PROJELER VE ALDIĞI EĞİTİMLER


-Atıksu arıtma tesisleri projelerinin incelenerek onaylanması,
-Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği Projeleri,
-Evsel Atıksular ve Organik Katı Atıkların Birlikte Arıtımı Yoluyla Yenilenebilir Enerji (Bİyometan) Geri Kazanım Teknolojilerinin Araştırılması Projesi,
-Ergene Havzası Çevre Yönetimi Master Planı Projesi ve Arazi çalışmaları,
-Geleceğin Şehirleri Projesi,
-Boyarmadde İçeren Atıksular İçin Deşarj Renk Standardının Belirlenmesi ve Arıtım Teknolojilerinin Araştırılması Projesi,
-Merkezi Finans İhale Birimi, “Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı” konulu İhale Değerlendirme Komisyon Üyesi,
-Ankara, İSO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme/İç Denetçi Eğitimi (ÇMO), Nisan 2005
-Ankara, Training for İPA –Related Documents and Projects OP İmplamantation Module (Environment) (DPT), 2006
 
-Hollanda, Flood Risk Managemet and the Water Framework Directive, 3 hafta, 2006
-Ankara,Training for İPA –Related Documents and Projects OP İmplamantation Module (DPT), 2006
-Ankara,TSE “Çevre Tetkik Görevlisi/Baş Tetkik Görevlisi” eğitimi, 2007
-Ankara, Çevre Denetimi Eğitimi, 2008
-İstanbul, Mühendislik Ekonomisi Analizi eğitimine katılım, 2009
-Ankara, Sunum Teknikleri “Eğiticilerin Eğitimi” Eğitimi, Kasım, 2012
-Antalya, Afyonkarahisar, Mardin, Çanakkale, Güney Marmara İmar, Kıyı, Yapı ve Çevre Uygulamaları Bölgesel Seminerleri, 2012
-İş Güvenliği Uzmanlığı A Sınıfı Belgesi, Aralık 2013
 -İmar Denetimlerini Gerçekleştirecek Personele Yönelik Eğitim, Antalya, Kasım 2013
E-Posta     : abdullah.yenigun@marsu.gov.tr