KIZILTEPE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ


 Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) ortaklaşa yapımı olan  Güney( Kızıltepe) Atık Su Arıtma  Tesisi ile Yıllarca açıkta akan atık suların kirletmiş olduğu kuru derelerimizle beraber atık suların aktığı Zergan deresinin atık suları ana kollektör hatları ile toplanarak tesisimizin  faaliyete girmesi ile yıllarca kirlenmiş olan Zergan deresi ve diğer kuru derelerin su kalitesi, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin, çevre ve insan sağlığı koşullarının  iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Atık su arıtıldıktan sonra UV Dezenfeksiyon işleminden geçirilip Zergan deresine deşarj edilmektedir.  Arıtılmış su endüstriyel tarımın sulanmasına imkan sağlayarak çiftçilerinin sulama alanında ki sorununa büyük bir katkı sağlamaktadır.  Stabile edilen çamur susuzlaştırılıp tarımda gübre olarak kullanılabilmektedir. Arıtma da oluşan biyogaz ile tesisin elektrik giderlerinin büyük bir kısmı karşılanmaktadır.

Tesis Üniteleri

1)   Giriş Ünitesi (Taş tutucu  )

2)   Izgaralar (Kaba ve  İnce Izgara Ünitesi)

3)   Pompa İstasyonu

4)   Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

5)   Ön Çöktürme Havuzu

6)   Biyofosfor Havuzları

7)   Havalandırma Havuzu

8)   Blower Binası

9)   Son Çöktürme Havuzları

10) Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu

11) Çamur Yoğunlaştırma

12) Anaerobik Çamur Çürütme (Dıgester) Ünitesi

13) Gaz Depolama Tankları

14) Çamur Susuzlaştırma

15) Çamur Kurutma Ünitesi

16) UV Ünitesi

17) Enerji Temini-Kojenerasyon

18) Otomasyon Sistemi

19) Laboratuvar ve İşletme Binası

  Taş tutucu ünitesinde Atık su ile beraber tesise gelen taş ve ızgaranın alamayacağı yapıdaki kaba katı maddeler tutulur. Atık su kaba ve ince ızgara sisteminden geçerek içerisinde bulunan kaba ve ince malzemeler ayıklanıp atıksu havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesine verilir. İçerisinde bulunan kum ve silt gibi inorganik partiküler maddeler havuzun uzun kenarı boyunca yerleştirilen difüzörlerden verilen havanın yarattığı akımın etkisi ile tabana çökelirler. Tabana çökelen ağır tanecikler kum toplama kanalına taşınırlar, yağ tutucu bölmesinde yağ ve gresin tutunmasıyla atıksu ön çöktürme havuzlarına aktarılır.  Kolayca çökelen maddelerin, serbest yağ ve yüzen maddelerin  ve  ufak miktarda organik maddelerin giderilmesini sağlanır. Çöktürme süresi 30 dakika olarak düzenlenmiştir. Dipte çöken ve organik madde miktarı yüksek olan %2 katı madde oranına sahip çamur pompa istasyonu ile yoğunlaştırılmak üzere graviteli yoğunlaştırıcılara aktarılır. graviteli  yoğunlaştırıcıda katı madde miktarı arttırılarak çamur monopomplar vasıtası ile digester çamur çürütme ünitesine gönderilir. ön çöktürme tankından  ayrılan atık su biofosfor havuzlarına aktarılıp fecl3 kimyasal ilavesi ile atık su içerisindeki fosfor giderimi sağlanır. Biofosfor tankından sonra havalandırma havuzunda blowerlardan verilen hava vasıtasıyla atık su içerisindeki karbon ve azot giderimi gerçekleşir ve  atık su son  çöktürme tanklarına aktarılır. Son çöktürme havuzunda savaklanan atık su UV dezenfeksiyon ünitesinden geçirilip Zergan deresine % 90 arıtma verilimi ile deşarj edilir. Son çöktürme havuzunun dibindeki çamur geri devir ünitesine aktarılıp çamurun %75’i ras pompamlarıyla biofosfor dağıtım yapısına geri verilir.  Çamurun % 25 i sas pompaları vasıtasıyla belt thickener ünitesinde katyonik polimer ilavesiyle katı madde miktarı %1 den % 6,5 e çıkarılarak digester ünitesine monopomp vasıtası ile aktarılır. Digester de üretilen biyogaz  de-sülfür ünitesinden geçtikten sonra gaz balonlarına aktarılır. Üretilen gaz jeneratörler vasıtası ile yakılarak elektrik ve ısı enerjisine dönüşür.  Digester ünitesinde stabile edilen çamur buffer tanka aktarılır, tankta homojenize edilen çamur santifüj dekantöre basılarak katyonik polimer ilavesi ile katı madde miktarı %25 çıkarılır. Dekantörden sonra kurutma sistemine gönderilen çamur  %90 katı madde miktarına ulaşır