KIZILTEPE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ


20 Aralık 2017 yılında hizmete açılan Marsu  ( Kızıltepe ) İleri Biyolojik Atık su Arıtma Tesisi ile Kızıltepe  ilçesinde oluşan  evsel atık suların tamamı  ve Artuklu ilçesinde oluşan  evsel atık suların %70’ nin arıtılması sağlanmaktadır.Günlük debisi 64000 m3 tür.

Tesis Üniteleri

1)   Giriş Ünitesi (Taş tutucu  )

2)   Izgaralar (Kaba ve  İnce Izgara Ünitesi)

3)   Pompa İstasyonu

4)   Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu

5)   Ön Çöktürme Havuzu

6)   Biyofosfor Havuzları

7)   Havalandırma Havuzu

8)   Blower Binası

9)   Son Çöktürme Havuzları

10) Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu

11) Çamur Yoğunlaştırma

12) Anaerobik Çamur Çürütme Ünitesi

13) Gaz Depolama Tankları

14) Çamur Susuzlaştırma

15) Çamur Kurutma Ünitesi

16) UV Ünitesi

17) Enerji Temini-Kojenerasyon

18) Otomasyon Sistemi

19) Laboratuvar ve İşletme Binası

Arıtma tesisi 7/ 24 saat çalışma prensibine göre,  gece ve gündüz vardiyası olmak üzere iki vardiya şeklinde işletilmektedir. Hafta sonu ve bütün resmi tatillerdahil tesis çalışmaktadır. Kollektör hattından arıtma tesisine gelen atıksular  kaba ve ince ızgara sisteminden geçerek atıksu içerisinde bulunan kaba ve ince malzemeler ayıklanıp atıksu havalandırmalı kum ve yağ ünitesine verilir havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesinde atıksu içerindeki yağ ve kumlar birbirinden ayrıştırılıp atıksu ön çöktürme havuzlarına aktarılır  ön çöktürme havuzlarında atıksu içerisindeki katı maddeler havuzun dibine çöküp çöken çamur çamur pompaları vasıtasıyla graviteli yoğunlaştırıcı tankına verilir graviteli  yoğunlaştırıcıda katı madde miktarı arttırılarak çamur monopomplar vasıtası ile digester çamur çürütme ünitesine gönderilir .ön çöktürme tankından çamurdan ayrılan atıksu biofosfor dağıtım yapısına gönderilir. fecl3 kimyasal ilavesi yapılarak atık su içerisindeki fosfor giderimi yapılır. Atık su fosfor tankından geçtikten sonra havalandırma havuzuna gönderilip havalandırma havuzunda karbon ve azot giderimi gerçekleşip atık su daha sonra son  çöktürme tanklarına aktarılır. Son çöktürme havuzunda saklanan  atık su  UV dezenfeksiyon ünitesinden geçirilip zergan deresine % 92 arıtma verilimi ile deşarj edilir. Son çöktürme havuzunun dibindeki çamur  geri devir ünitesine gönderilir. Geri devir ünitesinde çamurun %75’i ras pompamlarıyla biofosfor dağıtım yapısına geri verilir.  Çamurun % 25 i sas pompaları vasıtasıyla belt thickener ünitesine gönderilip katyonik polimer ilavesiyle katı madde miktarı %1 den %6,5 e çıkarılarak digester ünitesine gönderilir. Digester ünitesinde gaz üretilip üretilen gaz de sülfür ünitesinden geçtikten sonra gaz balonlarına gönderilir. Üretilen gaz jeneratörler vasıtası ile yakılarak elektirik ve ısı enerjisi elde edilir. Digester ünitesinde stabile edilen çamur buffer tanka gönderilir buffer tankta homojonize edilen çamur santifüj dekantöre basılarak  katyonik polimer ilavesi ile katı madde miktarı %25 çıkarılır. Dekantörden sonra  kurutma sistemine gönderilen çamur  %90 katı madde miktarına ulaşır daha sonra oluşan çamur düzenli katı atık bertaraf tesisine gönderilir.